ردیاب و رهیاب خودرویی مدل StarFinder Lite

 • چيپ فوق حساس SiRF III
 • ردیابی بر پایه همبستگی تا 20 ماهواره جی پی اس (GPS)
 • استفاده از بستر GSM / GPRS براي ارسال داده
 • ثبت يا ارسال داده بر پايه بازه مسافت يا زمان
 • امكان ثبت داده ها و اطلاعات جانبی بر روي حافظه و ارسال به محض برقراي ارتباط GSM
 • تغيبر تنظيمات دستگاه با استفاده از رابط RS232
 • قابليت اتصال به نمايشگر خارجی جهت نمايش اطلاعات دريافتی از GPS
 • تغيير تنظيمات سيستم از راه دور و با استفاده از بستر ارتباطی
 • ارسال اطلاعات با توجه به زمانبندي از پیش تعیین شده و یا بر اساس فرامین دریافتی از مرکز
 • امکان ارسال و دریافت فرامین به/از مرکز
 • امكان تعريف محدوده مجاز تردد و ارسال پيام در صورت خروج از اين محدوده
 • ارسال پيام به مركز در صورت وقوع تصادف (مجهز به G-Sensor)
 • داراي باطري پشتيبان براي مواقع اضطراري
 • رديابي از طريق اينترنت